תוספת מרפסות מדריך למתחילים, מרפסות תלויות בשיטת הבניה היבשה